çoxcəhətli

çoxcəhətli
sif. Genişliyi, müxtəlifliyi ilə fərqlənən; çoxşaxəli, çoxtərəfli. Çoxcəhətli fəaliyyət. – Bülbül Məmmədov 1931- ci ildə Vətənə qayıtdıqdan sonra çoxcəhətli yaradıcılıq işinə başladı. (Qəzetlərdən).

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • çoxşaxəli — bax çoxcəhətli. <Rəssamın> yaradıcılığı çoxşaxəlidir. O . . həm orijinal boyakar, həm də cizgi ustası kimi tanınır. (Qəzetlərdən) …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • çoxtərəfli — sif. 1. riyaz. Bir neçə tərəfi olan; çoxüzlü. Çoxtərəfli prizma. 2. Bir neçə istiqaməti olan. . . Küçələr o qədər geniş və hərəkət o qədər çoxtərəflidir ki, maşınlar bir dəqiqə bir yerdə yığılıb durmalı olmur. M. İ.. 3. Bir məsələ ilə əlaqədar… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ensiklopedik — sif. <fr.> 1. Ensiklopediya mahiyyətində olan. Ensiklopedik lüğət. 2. Elmin bir çox sahələrini əhatə edən; hər şeyi qavrayan, çoxcəhətli. Ensiklopedik məlumat. Ensiklopedik bilik …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • mexanisizm — <yun.> Nəticə etibarilə materiyanın hərəkət formalarının keyfiyyətcə müxtəlifliklərinin mexaniki hərəkətdən, inkişafın mürəkkəb və çoxcəhətli qanunauyğunluqlarının isə mexanikanın ən bəsit qanunlarından başqa bir şey olmadığını iddia edən… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • mürəkkəb — 1. sif. <ər.> 1. Bir neçə hissədən, ünsürdən ibarət olan (sadə ziddi). Mürəkkəb cümlə. Mürəkkəb cihaz. Mürəkkəb maddə. – Gənclər maşınla bərabər bu mürəkkəb mexanizmi hərəkətə gətirən cavan oğlanı da diqqətlə seyr edirdilər. Ə. S.. //… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”